JM Hot News - шаблон joomla Окна

สวัสดีทุกท่าน ในฉบับนี้เรามีข่าวสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผลการคัดสรรบุคลากรเข้าโครงการ Talent Development/การปรับปรุงระบบสาระสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและฝ่ายหลักสูตร/ เรื่องราวบ้านสุขภาพ/ JHR และะ Emerald United Kingdom/ อ.ดร. วันดีแนะนำตัวเอง / ผลการประเมินการสัมมนาผู้บริหาร บุคลากร นิสิต วส. ประจำปี พ.ศ. 2561 และประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปรดติดตามรายละเอียดโดย Download เอกสารด้านล่างนี้ และ ขอขอบคุณสมาชิก วส. ทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มายังทีมข่าว แล้วพบกันใหม่ในฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ทีมข่าว “บอกเล่า CPHS”