JM Hot News - шаблон joomla Окна

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบส
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ ขนาด 8 เส้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ลำดับเบสแบบอัตโนมัติ